Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.51

Verš

sa vai na ādyaḥ puruṣaḥ
sva-māyā-mohitātmanām
avijñatānubhāvānāṁ
kṣantum arhaty atikramam

Synonyma

saḥ — On; vai — vskutku; naḥ — náš; ādyaḥ — prvotní Pán; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sva-mayā-mohita-ātmanām — tĕch, jejichž mysli byly zmatené Jeho klamnou energií; avijñāta — kteří nechápali; anubhāvānām — Jeho vliv; kṣantum — odpustit; arhati — mĕl by; atikramam — přestupek.

Překlad

Byli jsme zmatení klamnou energií Pána Kṛṣṇy, a proto jsme nechápali Jeho vliv původní Osobnosti Božství. Nyní doufáme, že nám náš přestupek laskavĕ odpustí.