Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.50

Verš

tasmai namo bhagavate
kṛṣṇāyākuṇṭha-medhase
yan-māyā-mohita-dhiyo
bhramāmaḥ karma-vartmasu

Synonyma

tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; akuṇṭha-medhase — jehož inteligence není nikdy omezená; yat-māyā — jehož klamnou energií; mohita — zmatené; dhiyaḥ — jejichž mysli; bhramāmaḥ — bloudíme; karma-vartmasu — po cestách plodonosného jednání.

Překlad

Klaníme se Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Jeho inteligence není nikdy zmatená, kdežto my, ošálení Jeho silou klamu, jen bloudíme po cestách plodonosného jednání.