Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.26

Verš

nanv addhā mayi kurvanti
kuśalāḥ svārtha-darśinaḥ
ahaituky avyavahitāṁ
bhaktim ātma-priye yathā

Synonyma

nanu — jistĕ; addhā — přímo; mayi — Mnĕ; kurvanti — konají; kuśalāḥ — zkušení; sva-artha — svůj pravý zájem; darśinaḥ — kdo vidí; ahaitukī — nemotivovanou; avyavahitām — nepřerušovanou; bhaktim — oddanou službu; ātma — duši; priye — který jsem nanejvýš drahý; yathā — náležitĕ.

Překlad

Zkušené osobnosti, jež vidí svůj pravý zájem, poskytují nemotivovanou a nepřerušovanou oddanou službu přímo Mnĕ, protože jsem duši nanejvýš drahý.

Význam

Nejvyšší Pán sdĕlil manželkám brāhmaṇů, že nejen ony, ale všichni lidé, kteří chápou, co je v jejich pravém zájmu, se vĕnují duchovnímu procesu láskyplné služby Pánu. Pán Kṛṣṇa je ātma-priya, pravý cíl lásky pro každého. I když má každý jedinec svůj osobitý vkus a svou svobodu, každá živá bytost je v konečném smyslu duchovní jiskrou Nejvyšší Osobnosti Božství; proto je prvořadé láskyplné zalíbení každé bytosti přirozenĕ určené pro Pána Śrī Kṛṣṇu. Láskyplná služba Pánu má být ahaitukī, bez osobní motivace, a avyavahitā, nenarušovaná mentální spekulací, sobeckými touhami nebo jakýmikoli zvraty v čase a okolnostech.