Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.25

Verš

svāgataṁ vo mahā-bhāgā
āsyatāṁ karavāma kim
yan no didṛkṣayā prāptā
upapannam idaṁ hi vaḥ

Synonyma

su-āgatam — příznivé uvítání; vaḥ — vám; mahā-bhāgāḥ — ó požehnané ženy; āsyatām — prosím pojďte se posadit; karavāma — mohu udĕlat; kim — co; yat — protože; naḥ — Nás; didṛkṣayā — s touhou vidĕt; prāptāḥ — přišly jste; upapannam — vhodné; idam — toto; hi — jistĕ; vaḥ — z vaší strany.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy. Prosím posaďte se a udĕlejte si pohodlí. Co pro vás mohu udĕlat? Je nanejvýš vhodné, že jste sem přišly, abyste Mne vidĕly.

Význam

Śrī Kṛṣṇa uvítal manželky brāhmaṇů podobnĕ, jako uvítal gopī, které s Ním přišly v noci tancovat. I tyto ženy dokázaly svou čistou lásku k Nĕmu tím, že překonaly mnoho překážek, aby Ho spatřily. Slovo upapannam vyjadřuje, že jejich chování nebylo vůbec nevhodné, přestože odmítly příkazy svých manželů, neboť ti se jim snažili bránit v jejich láskyplné službĕ Pánu Kṛṣṇovi.