Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.14

Verš

māṁ jñāpayata patnībhyaḥ
sa-saṅkarṣaṇam āgatam
dāsyanti kāmam annaṁ vaḥ
snigdhā mayy uṣitā dhiyā

Synonyma

mām — Mĕ; jñāpayata — prosím ohlaste; patnībhyaḥ — manželkám; sa-saṅkarṣaṇam — společnĕ s Pánem Balarāmou; āgatam — který přišel; dāsyanti — dají; kāmam — kolik si budete přát; annam — jídlo; vaḥ — vám; snigdhāḥ — milující; mayi — ve Mnĕ; uṣitāḥ — prodlévající; dhiyā — svou inteligencí.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Povĕzte manželkám brāhmaṇů, že jsem sem přišel s Pánem Saṅkarṣaṇem. Jistĕ vám dají všechno jídlo, co budete chtít, protože Mĕ mají velmi rády a svou inteligencí ve skutečnosti prodlévají jen ve Mnĕ.

Význam

Fyzicky se sice manželky brāhmaṇů zdržovaly doma, ale v duchu prodlévaly v Nejvyšším Pánu Kṛṣṇovi díky silné lásce k Nĕmu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa nechtĕl, aby pasáčci řekli manželkám brāhmaṇů, že má hlad, protože vĕdĕl, že tyto oddané ženy by to velmi zarmoutilo. S radostí však dají všechno vyžádané jídlo z pouhé lásky k Pánu Kṛṣṇovi. Na zákazy svých manželů nebudou dbát, protože svou transcendentální inteligencí prodlévají v Pánu.