Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.33

Verš

aho eṣāṁ varaṁ janma
sarva-prāṇy-upajīvanam
su-janasyeva yeṣāṁ vai
vimukhā yānti nārthinaḥ

Synonyma

aho — ó, jen se podívejte; eṣām — tĕchto stromů; varam — vyšší; janma — zrození; sarva — všechny; prāṇi — živé bytosti; upajīvinam — které zaopatřují; su-janasya iva — jako vznešené osobnosti; yeṣām — od nichž; vai — jistĕ; vimukhāḥ — zklamaní; yānti — odejdou; na — nikdy; arthinaḥ — ti, kdo o nĕco žádají.

Překlad

Jen se podívejte, jak tyto stromy pečují o každou živou bytost! Jejich zrození je úspĕšné. Chovají se jako vznešené osobnosti, protože nikdo z tĕch, kdo strom o nĕco požádají, neodejde zklamaný.

Význam

Tento překlad je citovaný z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty (Ādi 9.46).