Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.29

Verš

atha gopaiḥ parivṛto
bhagavān devakī-sutaḥ
vṛndāvanād gato dūraṁ
cārayan gāḥ sahāgrajaḥ

Synonyma

atha — o nĕco pozdĕji; gopaiḥ — pasáčky; parivṛtaḥ — obklopený; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; vṛndāvanāt — z Vṛndāvanu; gataḥ — vyšel; dūram — kus cesty; cārayan — pasoucí; gāḥ — krávy; saha-agrajaḥ — se svým bratrem Balarāmou.

Překlad

O nĕco pozdĕji vyšel Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, obklopený svými přáteli pasáčky a doprovázený starším bratrem Balarāmou, notný kus cesty z Vṛndāvanu, když pásl krávy.

Význam

Poté, co Śukadeva Gosvāmī popsal, jak Pán Kṛṣṇa ukradl šaty mladým gopīm, začíná nyní popisovat, jak Pán Kṛṣṇa požehnal manželky nĕkterých obřadních brāhmaṇů.