Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.21.3

Verš

tad vraja-striya āśrutya
veṇu-gītaṁ smarodayam
kāścit parokṣaṁ kṛṣṇasya
sva-sakhībhyo ’nvavarṇayan

Synonyma

tat — tu; vraja-striyaḥ — ženy ve vesnici pastevců; āśrutya — když slyšely; veṇu-gītam — píseň flétny; smara-udayam — jež probouzí vliv Amora; kāścit — nĕkteré z nich; parokṣam — v ústraní; kṛṣṇasya — o Kṛṣṇovi; sva-sakhībhyaḥ — svým důvĕrným společnicím; anvavarṇayan — vyprávĕly.

Překlad

Když mladé ženy ve vesnici pastevců Vraji slyšely píseň Kṛṣṇovy flétny, jež probouzí vliv Amora, nĕkteré z nich začaly v ústraní svým důvĕrným přítelkyním popisovat Kṛṣṇovy vlastnosti.