Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.21.15

Verš

nadyas tadā tad upadhārya mukunda-gītam
āvarta-lakṣita-manobhava-bhagna-vegāḥ
āliṅgana-sthagitam ūrmi-bhujair murārer
gṛhṇanti pāda-yugalaṁ kamalopahārāḥ

Synonyma

nadyaḥ — řeky; tadā — tehdy; tat — tu; upadhārya — když vnímají; mukunda — Pána Kṛṣṇy; gītam — píseň Jeho flétny; āvarta — víry; lakṣita — projevené; manaḥ-bhava — jejich milostnou touhou; bhagna — narušené; vegāḥ — jejich proudy; āliṅgana — jejich objetím; sthagitam — zastavený; ūrmi-bhujaiḥ — pažemi svých vln; murāreḥ — Pána Murāriho; gṛhṇanti — drží; pāda-yugalam — pár lotosových nohou; kamala-upahārāḥ — přinášející obĕtiny v podobĕ lotosových kvĕtů.

Překlad

Když řeky slyší píseň Kṛṣṇovy flétny, jejich mysli po Nĕm začínají toužit. To naruší jejich proudĕní, voda v nich se zčeří a točí se ve vírech. Tehdy pažemi svých vln obejmou Murāriho lotosové nohy, drží se jich a přinášejí obĕtiny v podobĕ lotosových kvĕtů.

Význam

I tak posvátné vody jako Yamunā a Mānasa-gaṅgā jsou okouzlené písní flétny a vzrušené milostnou přitažlivostí k mladému Kṛṣṇovi. Gopī naznačují, že když mnoho jiných druhů živých bytostí zaplavuje milostná láska ke Kṛṣṇovi, proč by je, gopī, mĕl nĕkdo kritizovat za to, že pociťují silnou touhu sloužit Kṛṣṇovi v milostném vztahu?