Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.47

Verš

udahṛṣyan vārijāni
sūryotthāne kumud vinā
rājñā tu nirbhayā lokā
yathā dasyūn vinā nṛpa

Synonyma

udahṛṣyan — bohatĕ rozkvetly; vāri-jāni — lotosy; sūrya — slunce; utthāne — když vyšlo; kumut — lotosu kumut, který kvete v noci; vinā — kromĕ; rājñā — díky přítomnosti krále; tu — jistĕ; nirbhayāḥ — beze strachu; lokāḥ — obyvatelstvo; yathā — jako; dasyūn — zlodĕjů; vinā — kromĕ; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když vyšlo podzimní slunce, všechny lotosy šťastnĕ rozkvetly, kromĕ lotosu kumut, který kvete v noci, tak jako v přítomnosti silného vládce nemá strach nikdo kromĕ zlodĕjů.