Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.29

Verš

dadhy-odanaṁ samānītaṁ
śilāyāṁ salilāntike
sambhojanīyair bubhuje
gopaiḥ saṅkarṣaṇānvitaḥ

Synonyma

dadhi-odanam — vařenou rýži smíchanou s jogurtem; samānītam — poslanou; śilāyām — na kameni; salila-antike — u vody; sambhojanīyaiḥ — kteří jídali s Ním; bubhuje — jedl; gopaiḥ — s pasáčky; saṅkarṣaṇa-anvitaḥ — ve společnosti Pána Balarāmy.

Překlad

Pán Kṛṣṇa jídal z domova poslanou vařenou rýži s jogurtem ve společnosti Pána Saṅkarṣaṇa a pasáčků, kteří s Ním jedli pravidelnĕ. Všichni k jídlu usedali na velký kámen u vody.