Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.30-31

Verš

śādvalopari saṁviśya
carvato mīlitekṣaṇān
tṛptān vṛṣān vatsatarān
gāś ca svodho-bhara-śramāḥ
prāvṛṭ-śriyaṁ ca tāṁ vīkṣya
sarva-kāla-sukhāvahām
bhagavān pūjayāṁ cakre
ātma-śakty-upabṛṁhitām

Synonyma

śādvala — trávníku; upari — na; saṁviśya — ležící; carvataḥ — kteří se pásli; mīlita — zavřené; īkṣaṇān — oči; tṛptān — spokojené; vṛṣān — býky; vatsatarān — telátka; gāḥ — krávy; ca — a; sva — vlastních; ūdhaḥ — vemen; bhara — tíhou; śramāḥ — unavené; prāvṛṭ — období dešťů; śriyam — bohatství; ca — a; tām — to; vīkṣya — když vidĕl; sarva-kāla — vždy; sukha — potĕšení; āvahām — dávající; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; pūjayām cakre — uctil; ātma-śakti — z Jeho vnitřní energie; upabṛṁhitām — expandované.

Překlad

Pán Kṛṣṇa pozoroval spokojené býky, telátka a krávy ležící na zelené trávĕ a pasoucí se se zavřenýma očima. Vidĕl, že krávy jsou unavené z toho, jak musí vláčet tĕžká vemena. Když takto sledoval krásu a bohatství období dešťů ve Vṛndāvanu, jež je trvalým zdrojem velkého štĕstí, vzdal úctu tomuto období, které se expandovalo z Jeho vnitřní energie.

Význam

Svĕží krása období dešťů ve Vṛndāvanu má obohacovat blažené zábavy Śrī Kṛṣṇy. Pánova vnitřní energie tedy zařizuje vše, co popisuje tato kapitola, aby připravila scénu pro Jeho milostné hry.