Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.25

Verš

evaṁ vanaṁ tad varṣiṣṭhaṁ
pakva-kharjura-jambumat
go-gopālair vṛto rantuṁ
sa-balaḥ prāviśad dhariḥ

Synonyma

evam — takto; vanam — do lesa; tat — toho; varṣiṣṭham — v plném rozkvĕtu; pakva — zralé; kharjura — datle; jambu — a plody jambu; mat — majícího; go — kravami; gopālaiḥ — a pasáčky; vṛtaḥ — obklopený; rantum — vĕnovat se hrám; sa-balaḥ — společnĕ s Pánem Balarāmou; prāviśat — vstoupil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Když byl vṛndāvanský les takto v plném rozkvĕtu a nabízel zralé datle a plody jambu, vstoupil do nĕj Pán Kṛṣṇa, obklopený svými kravami a přáteli pasáčky a doprovázený Śrī Balarāmou, aby si užíval.