Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.17

Verš

loka-bandhuṣu megheṣu
vidyutaś cala-sauhṛdāḥ
sthairyaṁ na cakruḥ kāminyaḥ
puruṣeṣu guṇiṣv iva

Synonyma

loka — celého svĕta; bandhuṣu — kteří jsou přátelé; megheṣu — mezi mraky; vidyutaḥ — blesk; cala-sauhṛdāḥ — přelétavý ve svém přátelství; sthairyam — stálost; na cakruḥ — neudržel si; kāminyaḥ — chtivé ženy; puruṣeṣu — mezi muži; guṇiṣu — ctnostnými; iva — jako.

Překlad

I když jsou mraky přáteli všech živých bytostí, blesk, který je přelétavý ve svých zálibách, přeskakoval z jednoho shluku mraků do druhého jako chtivé ženy, které nejsou vĕrné ani ctnostným mužům.

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Bĕhem období dešťů se nĕkdy blýská v jednom shluku mraků a vzápĕtí ve druhém. Tento úkaz je přirovnán ke smyslné ženĕ, která nedovede upřít svou mysl na jednoho muže. Mrak je jako kvalifikovaný človĕk, protože dává déšť a mnoha lidem zajišťuje živobytí; kvalifikovaný človĕk podobnĕ živí mnoho bytostí, jako členy své rodiny nebo pracovníky své velké firmy. Naneštĕstí celý jeho život může narušit žena, která se s ním rozvede. Je-li muž vyveden z míry, zničí to celou rodinu, dĕti se rozutečou nebo firma zkrachuje – bude to mít nepříznivý dopad na všechno. Proto se doporučuje, aby žena, která chce dĕlat pokroky ve vĕdomí Kṛṣṇy, žila pokojnĕ se svým manželem a aby se za žádných okolností nerozešli. Oba by se mĕli ovládat v pohlavním životĕ a soustředit mysl na Kṛṣṇu, aby jejich životy mohly být úspĕšné. Koneckonců, v hmotném svĕtĕ muž potřebuje ženu a žena potřebuje muže. Když jsou spolu, mĕli by žít pokojnĕ s vĕdomím Kṛṣṇy a nebýt přelétaví jako blesk, který přeskakuje z jednoho mraku na druhý.“