Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.13

Verš

jala-sthalaukasaḥ sarve
nava-vāri-niṣevayā
abibhran ruciraṁ rūpaṁ
yathā hari-niṣevayā

Synonyma

jala — vody; sthala — a zemĕ; okasaḥ — obyvatelé; sarve — všichni; nava — nové; vāri — vody; niṣevayā — když využili; abibhran — získali; ruciram — přitažlivé; rūpam — podoby; yathā — jako; hari-niṣevayā — oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Když všichni tvorové na souši i ve vodĕ využili novĕ napršené vody, jejich podoby získaly na přitažlivosti, tak jako oddaný se stane krásným díky službĕ Nejvyššímu Pánu.

Význam

Śrīla Prabhupāda to komentuje takto: „To jsme prakticky zažili s našimi žáky v Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy. Předtím, než se stali žáky, byli navenek špinaví, i když mĕli přirozenĕ krásné osobní rysy; vzhledem k tomu, že nevĕdĕli nic o vĕdomí Kṛṣṇy, vypadali špinavĕ a uboze. Jakmile však začali rozvíjet vĕdomí Kṛṣṇy, jejich zdraví se zlepšilo a dodržování usmĕrňujících pravidel zvýšilo jejich tĕlesný lesk. Když mají na sobĕ roucha šafránové barvy, tilak na čele a korálky v ruce a na krku, vypadají, jako kdyby přišli přímo z Vaikuṇṭhy.“