Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.12

Verš

kṣetrāṇi śaṣya-sampadbhiḥ
karṣakāṇāṁ mudaṁ daduḥ
māninām anutāpaṁ vai
daivādhīnam ajānatām

Synonyma

kṣetrāṇi — pole; śaṣya-sampadbhiḥ — s jejich bohatstvím v podobĕ obilí; karṣakāṇām — farmářům; mudam — radost; daduḥ — dávala; māninām — jiným, kteří jsou nemístnĕ pyšní; anutāpam — lítost; vai — vskutku; daiva-adhīnam — řízení osudu; ajānatām — nechápajícím.

Překlad

Pole se svým bohatstvím v podobĕ obilí tĕšila farmáře, ale podnĕcovala lítost v srdcích lidí, kteří byli příliš pyšní na to, aby se vĕnovali farmaření, a kteří nechápali, že vše řídí Nejvyšší.

Význam

Bĕžnĕ se stává, že lidé žijící ve velkomĕstech jsou mrzutí a otrávení, když hodnĕ prší. Nechápou, nebo zapomnĕli, že déšť vyživuje plodiny, které budou jíst. Na jídle si samozřejmĕ pochutnávají, ale neoceňují, že deštĕm Nejvyšší Pán živí nejen lidské bytosti, nýbrž i rostliny, zvířata a samotnou zemi.

Moderní, sofistikovaní lidé často hledí spatra na ty, kdo pracují v zemĕdĕlství. V Americe se dokonce neinteligentnímu prosťáčkovi nĕkdy říká „farmář“. Existují také vládní úřady omezující zemĕdĕlskou produkci, protože jistí kapitalisté se bojí ovlivňování tržních cen. Kvůli různým nepřirozeným a manipulativním praktikám moderních vlád vidíme na mnoha místech svĕta nedostatek potravy – dokonce i mezi chudinou ve Spojených státech – a zároveň vidíme, jak vlády platí farmářům, aby omezili setbu. Nĕkdy tyto vlády nechávají vyhazovat velké množství potravin do moře. Z toho je zřejmé, že vedení arogantních a nevĕdomých jedinců, kteří jsou buď příliš pyšní na to, aby se řídili Božími zákony, nebo příliš nevĕdomí na to, aby si je uvĕdomili, povede vždy ke zklamání bĕžných lidí, zatímco vláda vĕdomá si Boha bude poskytovat hojnost a štĕstí všem.