Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.4-5

Verš

eke tam anurundhānā
jñātayaḥ paryupāsate
hateṣu ṣaṭsu bāleṣu
devakyā augraseninā
saptamo vaiṣṇavaṁ dhāma
yam anantaṁ pracakṣate
garbho babhūva devakyā
harṣa-śoka-vivardhanaḥ

Synonyma

eke — někteří z nich; tam — ke Kaṁsovi; anurundhānāḥ — přesně dodržující jeho pravidla; jñātayaḥ — příbuzní; paryupāsate — začali mu dávat za pravdu; hateṣu — poté, co bylo zabito; ṣaṭsu — šest; bāleṣu — dětí; devakyāḥ — narozených Devakī; augraseninā — synem Ugraseny (Kaṁsou); saptamaḥ — sedmé; vaiṣṇavam — Pána Viṣṇua; dhāma — úplná expanze; yam — jež; anantam — pod jménem Ananta; pracakṣate — je oslavována; garbhaḥ — embryo; babhūva — bylo; devakyāḥ — Devakī; harṣa-śoka-vivardhanaḥ — vyvolávající zároveň radost i nářek.

Překlad

Někteří z jejich příbuzných však přijali Kaṁsovy zásady a začali mu sloužit. Poté, co Ugrasenův syn Kaṁsa zabil šest synů Devakī, jako sedmé dítě vstoupila do jejího lůna úplná část Kṛṣṇy, což u ní vyvolalo radost i nářek. Velcí mudrci oslavují tuto úplnou část jako Anantu, jenž patří do druhé čtveřice Kṛṣṇových expanzí.

Význam

Někteří z předních oddaných, jako například Akrūra, zůstali s Kaṁsou a jednali tak, aby s nimi byl spokojen. Sledovali tím různé cíle. Očekávali, že jakmile Kaṁsa zabije ostatní Devakiny děti, jako osmé dítě přijde na svět Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jehož zjevení všichni s dychtivostí očekávali. Budoucnost slibovala, že když zůstanou s Kaṁsou, budou moci vidět, jak se Nejvyšší Osobnost Božství narodí a vyjeví své dětské zábavy, a že později pojede Akrūra do Vṛndāvanu, aby Kṛṣṇu s Balarāmou přivezl do Mathury. Slovo paryupāsate je významné, jelikož vyjadřuje, že někteří oddaní chtěli zůstat v Kaṁsově blízkosti, aby všechny tyto Pánovy zábavy shlédli. Šest dětí, které Kaṁsa zabil, bylo původně syny Marīciho, ale ti se kvůli kletbě od jednoho brāhmaṇy museli narodit jako vnuci Hiraṇyakaśipua. Kaṁsa, jenž se dříve narodil jako Kālanemi, byl nyní nucen své syny zabít. To bylo tajemství. Synové Devakī se měli po své smrti vrátit na místo, odkud původně přišli. I to chtěli oddaní vidět. Obvykle nikdo nezabíjí své vlastní synovce, ale Kaṁsa byl tak krutý, že to bez zaváhání učinil. Ananta neboli Saṅkarṣaṇa patří ke druhé čtveřici expanzí (catur-vyūha). To je mínění zkušených komentátorů.