Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7

Verš

sarpa-hradaḥ puruṣa-sāra-nipāta-vega-
saṅkṣobhitoraga-viṣocchvasitāmbu-rāśiḥ
paryak pluto viṣa-kaṣāya-bibhīṣaṇormir
dhāvan dhanuḥ-śatam ananta-balasya kiṁ tat

Synonyma

sarpa-hradaḥ — hadovo jezero; puruṣa-sāra — nejvznešenĕjší Nejvyšší Osobnosti Božství; nipāta-vega — silou dopadu; saṅkṣobhita — úplnĕ rozdráždĕných; uraga — hadů; viṣa-ucchvasita — na niž bylo dýcháno s jedem; ambu-rāśiḥ — jehož všechna voda; paryak — na všech stranách; plutaḥ — zaplavující; viṣa-kaṣāya — kvůli znečištĕní jedem; bibhīṣaṇa — hrůzostrašné; ūrmiḥ — jehož vlny; dhāvan — tekoucí; dhanuḥ-śatam — do vzdálenosti sta délek luku; ananta-balasya — pro toho, kdo vládne nezmĕrnou silou; kim — co; tat — to.

Překlad

Když Nejvyšší Pán dopadl do hadova jezera, místní hady to velmi podráždilo a začali tĕžce dýchat, takže znečišťovali jezero dalšími dávkami jedu. Síla, se kterou do jezera Pán dopadl, způsobila, že se na všech stranách vylilo z břehů a hrůzostrašné jedovaté vlny zaplavily okolní zemi až do vzdálenosti sta délek luku. To však není žádné překvapení, vždyť Nejvyšší Osobnost Božství vládne neomezenou silou.