Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.6

Verš

taṁ caṇḍa-vega-viṣa-vīryam avekṣya tena
duṣṭāṁ nadīṁ ca khala-saṁyamanāvatāraḥ
kṛṣṇaḥ kadambam adhiruhya tato ’ti-tuṅgam
āsphoṭya gāḍha-raśano nyapatad viṣode

Synonyma

tam — jeho, Kāliyi; caṇḍa-vega — hrozivého účinku; viṣa — jed; vīryam — jehož sílu; avekṣya — když vidĕl; tena — jím; duṣṭām — znečištĕnou; nadīm — řeku; ca — a; khala — zlomyslné démony; saṁyamana — aby přemohl; avatāraḥ — jehož sestoupení z duchovního svĕta; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; kadambam — na strom kadamba; adhiruhya — poté, co vylezl; tataḥ — z nĕj; ati-tuṅgam — velmi vysoký; āsphoṭya — poté, co si plácl do paží; gāḍha-raśanaḥ — poté, co si pevnĕ utáhl opasek; nyapatat — skočil; viṣa-ude — do otrávené vody.

Překlad

Pán Kṛṣṇa vidĕl, jak had Kāliya znečistil řeku Yamunu svým hrozivĕ silným jedem. Přemáhat zlomyslné démony bylo důvodem, proč Kṛṣṇa sestoupil z duchovního svĕta, a proto okamžitĕ vylezl do koruny vysokého stromu kadamba a připravil se k boji. Utáhl si opasek, plácl se do paží a pak skočil do otrávené vody.

Význam

Podle ācāryů si Pán Kṛṣṇa v rámci příprav na boj s Kāliyou také svázal vlasy.