Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.64

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
mukto bhagavatā rājan
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
taṁ pūjayām āsa mudā
nāga-patnyaś ca sādaram

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc (Śukadeva) pravil; muktaḥ — osvobozený; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; rājan — ó králi Parīkṣite; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; adbhuta-karmaṇā — jehož činnosti jsou úžasné; tam — Jeho; pūjayām āsa — uctíval; mudā — s radostí; nāga — hada; patnyaḥ — manželky; ca — a; sa-ādaram — s vážností.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, poté, co ho Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jehož činnosti jsou úžasné, osvobodil, Kāliya se připojil ke svým manželkám a společnĕ Pána s velkou radostí a vážností uctívali.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentuje tento verš takto: „Slovo adbhuta-karmaṇā poukazuje na Pánovo úžasné jednání, když obyvatele Vṛndāvanu zachránil před Kāliyou, samotného Kāliyu zachránil před Garuḍou a udĕlil milost jak obĕtem, tak původci tohoto násilí.“ Slovo kṛṣṇena, „Kṛṣṇou“, vyjadřuje, že jelikož byly Kāliyovy manželky velkými oddanými Pána a vĕnovaly Mu svou lásku, Kṛṣṇa odstranil (karṣaṇam) Kāliyův přečin proti Pánovu oddanému Garuḍovi i jeho zlé jednání vůči obyvatelům Vṛndāvanu, kteří jsou Pánovi velmi drazí.