Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.60

Verš

śrī-śuka uvāca
ity ākarṇya vacaḥ prāha
bhagavān kārya-mānuṣaḥ
nātra stheyaṁ tvayā sarpa
samudraṁ yāhi mā ciram
sva-jñāty-apatya-dārāḍhyo
go-nṛbhir bhujyate nadī

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — toto; ākarṇya — když vyslechl; vacaḥ — tato slova; prāha — pak pravil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kārya-mānuṣaḥ — jenž jednal jako lidská bytost; na — ne; atra — tady; stheyam — mĕl bys zůstat; tvayā — ty; sarpa — Můj milý hade; samudram — do oceánu; yāhi — jdi; ciram — neprodlenĕ; sva — svými; jñāti — společníky; apatya — dĕtmi; dāra — a manželkami; āḍhyaḥ — dostatečnĕ doprovázený; go — kravami; nṛbhiḥ — a lidmi; bhujyate — nechť je využívaná; nadī — řeka Yamunā.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž jednal jako lidská bytost, vyslechl Kāliyova slova, odpovĕdĕl: Ó hade, už tady nesmíš dále zůstat. Vrať se ihned se svou družinou dĕtí, manželek a dalších příbuzných a přátel zpátky do oceánu. Tuto řeku nechť využívají krávy a lidé.