Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.59

Verš

bhavān hi kāraṇaṁ tatra
sarva-jño jagad-īśvaraḥ
anugrahaṁ nigrahaṁ vā
manyase tad vidhehi naḥ

Synonyma

bhavān — Ty, vznešený; hi — jistĕ; kāraṇam — příčina; tatra — co se tohoto týče (odstranĕní iluze); sarva-jñaḥ — znalec všeho; jagat-īśvaraḥ — svrchovaný vládce vesmíru; anugraham — projev příznĕ; nigraham — potrestání; — nebo; manyase — (cokoliv) považuješ; tat — to; vidhehi — zařiď; naḥ — pro nás.

Překlad

Ó Pane, jako vševĕdoucí Pán vesmíru jsi Ty skutečnou příčinou osvobození od iluze. Prosím zařiď pro nás cokoliv považuješ za vhodné, ať je to milost či trest.