Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.41

Verš

kālāya kāla-nābhāya
kālāvayava-sākṣiṇe
viśvāya tad-upadraṣṭre
tat-kartre viśva-hetave

Synonyma

kālāya — času; kāla-nābhāya — Jemu, jenž je útočištĕm času; kāla-avayava — různých fází času; sākṣiṇe — svĕdkovi; viśvāya — podobĕ vesmíru; tad-upadraṣṭre — Jemu, jenž ho pozoruje; tat-kartre — jeho stvořiteli; viśva — vesmíru; hetave — celkové příčinĕ.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, jenž jsi samotným časem, útočištĕm času a svĕdkem času ve všech jeho fázích. Jsi vesmírem a zároveň jeho oddĕleným pozorovatelem. Jsi jeho stvořitelem a jsi také souhrnem všech jeho příčin.

Význam

I když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje v různých inkarnacích, čas Ho nikdy nemůže omezovat, protože On sám je časem, útočištem času a svĕdkem času ve všech jeho fázích.