Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.40

Verš

jñāna-vijñāna-nīdhaye
brahmaṇe ’nanta-śaktaye
aguṇāyāvikārāya
namas te prākṛtāya ca

Synonyma

jñāna — vĕdomí; vijñāna — a duchovní síly; nidhaye — oceánu; brahmaṇe — Absolutní Pravdĕ; ananta-śaktaye — s neomezenými energiemi; aguṇāya — Jemu, jehož nikdy neovlivňují vlastnosti hmoty; avikārāya — jenž nepodstupuje žádnou hmotnou promĕnu; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; prākṛtāya — prvotnímu hybateli hmotné přírody; ca — a.

Překlad

Klaníme se Tobĕ, Absolutní Pravdĕ, oceánu všeho transcendentálního vĕdomí a síly a vlastníkovi neomezených energií. Přestože jsi zcela prostý hmotných vlastností a promĕn, jsi prvotním hybatelem hmotné přírody.

Význam

Ti, kdo se považují za inteligenty, filosofy či racionalisty, by si zde mĕli pečlivĕ všimnout toho, že Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, je oceánem všeho poznání a vĕdomí. Odevzdat se Nejvyššímu Pánu tedy neznamená opustit metodu rozumového chápání reality. Osoba se naopak noří do oceánu rozumového, logického chápání. Nejvyšší Pán je dokonalostí všech vĕd a všech druhů poznání a jen závistivá a povrchní mysl bude tuto zjevnou skutečnost popírat.