Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.28

Verš

yad yac chiro na namate ’ṅga śataika-śīrṣṇas
tat tan mamarda khara-daṇḍa-dharo ’ṅghri-pātaiḥ
kṣīṇāyuṣo bhramata ulbaṇam āsyato ’sṛṅ
nasto vaman parama-kaśmalam āpa nāgaḥ

Synonyma

yat yat — kterékoliv; śiraḥ — hlavy; na namate — nesklánĕly se; aṅga — můj milý králi Parīkṣite; śata-eka-śīrṣṇaḥ — toho, který mĕl 101 hlav; tat tat — ty; mamarda — sdupával; khara — zlotřilým; daṇḍa — trest; dharaḥ — Pán, jenž udílí; aṅghri-pātaiḥ — údery Jeho nohou; kṣīṇa-āyuṣaḥ — Kāliyi, jehož opouštĕl život; bhramataḥ — který se pořád ještĕ hýbal; ulbaṇam — hrozivou; āsyataḥ — ze svých tlam; asṛk — krev; nastaḥ — z nosních dírek; vaman — zvracející; parama — nesmírnou; kaśmalam — trýzeň; āpa — zažíval; nāgaḥ — had.

Překlad

Můj milý králi, Kāliya mĕl 101 vyčnívajících hlav a jakmile se jedna z nich nesklánĕla, Pán Śrī Kṛṣṇa, jenž udílí tresty krutým zloduchům, tu zatvrzelou hlavu udeřil svým dupnutím. Když se potom Kāliyi zmocnila smrtelná muka, hlavy se mu začaly točit a z tlam a nosních dírek zvracel hrozivou krev. Takto had zakoušel krajní bolest a utrpení.