Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.22

Verš

kṛṣṇa-prāṇān nirviśato
nandādīn vīkṣya taṁ hradam
pratyaṣedhat sa bhagavān
rāmaḥ kṛṣṇānubhāva-vit

Synonyma

kṛṣṇa-prāṇān — muže, jejichž životem byl Kṛṣṇa; nirviśataḥ — vstupující; nanda-ādīn — v čele s Nandou Mahārājem; vīkṣya — když vidĕl; tam — do toho; hradam — jezera; pratyaṣedhat — zakázal; saḥ — On; bhagavān — všemocný Pán; rāmaḥ — Balarāma; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; anubhāva — sílu; vit — dobře znající.

Překlad

Pán Balarāma pak uvidĕl, že se Nanda Mahārāja a ostatní pastevci, kteří Kṛṣṇovi zasvĕtili celé své životy, chystají vstoupit do hadova jezera. Jako Nejvyšší Osobnost Božství byl Pán Balarāma plnĕ obeznámen se silou Pána Kṛṣṇy, a proto jim v tom zabránil.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že nĕkteré pastevce Pán Balarāma zadržel tak, že jim to rozmluvil, jiné zadržel fyzicky a další tím, že na nĕ upřel svůj mocný usmĕvavý pohled. Celá situace je přivádĕla k šílenství, a tak byli připravení položit za Pána Kṛṣṇu život vstoupením do hadova jezera.