Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.9

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ vṛndāvanaṁ śrīmat
kṛṣṇaḥ prīta-manāḥ paśūn
reme sañcārayann adreḥ
sarid-rodhaḥsu sānugaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; vṛndāvanam — s lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli; śrīmat — nádherným; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prīta-manāḥ — v mysli spokojený; paśūn — zvířata; reme — s potĕšením; sañcārayan — pasoucí; adreḥ — v blízkosti kopce; sarit — řeky; rodhaḥsu — na březích; sa-anugaḥ — se svými společníky.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto Pán Kṛṣṇa vyjadřoval svou spokojenost s nádherným lesem Vṛndāvanem a jeho obyvateli, když se spolu se svými přáteli tĕšil z pastvy krav a dalších zvířat na březích řeky Yamuny pod kopcem Govardhanem.