Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.41

Verš

kṛṣṇaḥ kamala-patrākṣaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
stūyamāno ’nugair gopaiḥ
sāgrajo vrajam āvrajat

Synonyma

kṛṣṇaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; kamala-patra-akṣaḥ — jehož oči jsou jako okvĕtní lístky lotosu; puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ — o nĕmž naslouchat a jehož opĕvovat je tou nejzbožnĕjší činností; stūyamānaḥ — oslavovaný; anugaiḥ — svými následovníky; gopaiḥ — pasáčky krav; sa-agra-jaḥ — se svým starším bratrem Balarāmou; vrajam — do Vraji; āvrajat — vrátil se.

Překlad

Potom se lotosooký Pán Śrī Kṛṣṇa, o kterém je nanejvýš příznivé naslouchat a zpívat, vrátil se svým starším bratrem Balarāmou domů do Vraji. Cestou pasáčci, Jeho vĕrní následovníci, opĕvovali Jeho slávu.

Význam

Když se hovoří o slávĕ Śrī Kṛṣṇy, jak mluvčí, tak posluchači se očišťují a stávají se zbožnými.