Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.36

Verš

tataḥ kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
jñātayo dhenukasya ye
kroṣṭāro ’bhyadravan sarve
saṁrabdhā hata-bāndhavāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; ca — a; rāmam — Pána Rāmu; ca — a; jñātayaḥ — blízcí společníci; dhenukasya — Dhenuky; ye — kteří; kroṣṭāraḥ — osli; abhyadravan — zaútočili; sarve — všichni; saṁrabdhāḥ — rozlícení; hata-bāndhavāḥ — po usmrcení jejich přítele.

Překlad

Ostatní oslí démoni, blízcí přátelé Dhenukāsury, se rozlítili, když vidĕli jeho smrt, a proto se hned všichni rozbĕhli Kṛṣṇu a Balarāmu napadnout.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Zde je řečeno, že oslí démoni zaútočili nejdříve na Kṛṣṇu a potom na Balarāmu (kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca). Jeden důvod pro to je, že když démoni vidĕli hrdinství Pána Balarāmy, považovali za moudré napadnout nejprve Kṛṣṇu. Anebo to mohlo být tak, že se Pán Kṛṣṇa postavil mezi nĕ a Balarāmu z lásky ke svému staršímu bratrovi. Slova kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca lze rovnĕž chápat jako vyjádření toho, že se Pán Balarāma z lásky ke svému mladšímu bratrovi postavil po bok Pána Kṛṣṇy.“