Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.35

Verš

naitac citraṁ bhagavati
hy anante jagad-īśvare
ota-protam idaṁ yasmiṁs
tantuṣv aṅga yathā paṭaḥ

Synonyma

na — ne; etat — toto; citram — překvapující; bhagavati — u Osobnosti Božství; hi — jistĕ; anante — neomezeného; jagat-īśvare — Pána vesmíru; ota-protam — rozléhající se křížem krážem; idam — tento vesmír; yasmin — na nĕmž; tantuṣu — na svých nitích; aṅga — můj milý Parīkṣite; yathā — jako; paṭaḥ — látka.

Překlad

Můj milý Parīkṣite, to, že Pán Balarāma zabil Dhenukāsuru, není příliš podivuhodné, když uvážíme, že je neomezenou Osobností Božství, vládcem celého vesmíru. Vždyť celý vesmír spočívá na Nĕm, tak jako tkaná látka spočívá na svých nitích vedených křížem krážem.

Význam

Ti, kterým se nedostalo požehnání, nedokáží ocenit blažené zábavy Nejvyššího Pána. V této souvislosti Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Nejvyšší Pán má neomezenou sílu a moc, což je zde vyjádřeno slovem anante. Pán projevuje nepatrný zlomek své síly podle toho, co je v dané situaci třeba. Pán Balarāma chtĕl zničit hordu démonských oslů, kteří neoprávnĕnĕ zabrali les Tālavan, a tak projevil právĕ tolik božského majestátu, aby Dhenukāsuru a ostatní démony snadno zabil.