Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.19

Verš

evaṁ nigūḍhātma-gatiḥ sva-māyayā
gopātmajatvaṁ caritair viḍambayan
reme ramā-lālita-pāda-pallavo
grāmyaiḥ samaṁ grāmya-vad īśa-ceṣṭitaḥ

Synonyma

evam — takto; nigūḍha — skrytý; ātma-gatiḥ — Jeho osobní majestát; sva-māyayā — Jeho vlastní mystickou silou; gopa-ātmajatvam — postavení pastevcova syna; caritaiḥ — svými činnostmi; viḍambayan — předstírající; reme — užíval si; ramā — bohyní štĕstí; lālita — obsluhované; pāda-pallavaḥ — Jeho nohy, hebké jako čerstvá poupata; grāmyaiḥ samam — společnĕ s vesničany; grāmya-vat — jako nĕjaký vesničan; īśa-ceṣṭitaḥ — i když zároveň projevující jedinečné skutky, jichž je schopen výlučnĕ Nejvyšší Pán.

Překlad

Takto pomocí své vnitřní energie skrýval Nejvyšší Pán, o jehož jemné lotosové nohy osobnĕ pečuje bohynĕ štĕstí, svůj transcendentální majestát a choval se jako syn pastevce. Přestože si však užíval jako vesnický chlapec ve společnosti dalších vesničanů, často projevoval skutky, jež mohl vykonat jedinĕ Bůh.