Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.14

Verš

kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśramayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyma

kvacit — nĕkdy; krīḍā — hrou; pariśrāntam — unavenému; gopa — jednoho pasáčka; utsaṅga — klín; upabarhaṇam — používající jako polštář; svayam — osobnĕ; viśramayati — poskytuje úlevu od únavy; āryam — svému staršímu bratrovi; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — masírováním Jeho nohou a dalšími službami.

Překlad

Když Jeho starší bratr unavený hrou ulehl s hlavou na klínĕ jednoho pasáčka, Pán Kṛṣṇa Mu vlastnoručnĕ masíroval nohy a poskytoval Mu další služby, aby se Mu ulevilo.

Význam

Slovo pāda-saṁvāhanādibhiḥ vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa masíroval Balarāmovi nohy, ovíval Ho a nosil Mu vodu z řeky na pití.