Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.15.15

Verš

nṛtyato gāyataḥ kvāpi
valgato yudhyato mithaḥ
gṛhīta-hastau gopālān
hasantau praśaśaṁsatuḥ

Synonyma

nṛtyataḥ — kteří tančili; gāyataḥ — zpívali; kva api — nĕkdy; valgataḥ — poskakovali kolem; yudhyataḥ — zápasili; mithaḥ — spolu navzájem; gṛhīta-hastau — držící se za ruce; gopālān — pasáčky; hasantau — se smíchem; praśaśaṁsatuḥ — chválili.

Překlad

Nĕkdy, zatímco pasáčci tančili, zpívali, poskakovali kolem a ve hře spolu zápasili, Kṛṣṇa a Balarāma, kteří stáli poblíž ruku v ruce, chválili činnosti svých přátel a smáli se.