Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.48

Verš

adyānena mahā-vyālo
yaśodā-nanda-sūnunā
hato ’vitā vayaṁ cāsmād
iti bālā vraje jaguḥ

Synonyma

adya — dnes; anena — Jím; mahā-vyālaḥ — velký had; yaśodā — Yaśody; nanda — a Mahārāje Nandy; sūnunā — synem; hataḥ — byl usmrcen; avitāḥ — byli jsme zachránĕni; vayam — my; ca — a; asmāt — před tím démonem; iti — takto; bālāḥ — chlapci; vraje — ve Vṛndāvanu; jaguḥ — zpívali.

Překlad

Když pasáčci dorazili do vesnice Vraji, zpívali: „Dnes nás Kṛṣṇa zachránil tak, že zabil velkého hada!“ Nĕkteří chlapci popisovali Kṛṣṇu jako syna Yaśody a jiní jako syna Nandy Mahārāje.

Význam

Pán Kṛṣṇa ve skutečnosti zabil démona Aghāsuru už před rokem, ale chlapci byli po celý rok zmateni mystickou energií Brahmy, a tak si nevšimli, jak plyne čas. Mysleli si, že Pán Kṛṣṇa zabil démona Aghāsuru právĕ toho dne a nyní se s nimi vrací domů.