Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.45

Verš

ūcuś ca suhṛdaḥ kṛṣṇaṁ
sv-āgataṁ te ’ti-raṁhasā
naiko ’py abhoji kavala
ehītaḥ sādhu bhujyatām

Synonyma

ūcuḥ — promluvili; ca — a; suhṛdaḥ — přátelé; kṛṣṇam — k Pánu Kṛṣṇovi; su-āgatam — přišels zase zpátky; te — Ty; ati-raṁhasā — tak rychle; na — ne; ekaḥ — jedno; api — ani; abhoji — bylo snĕdeno; kavalaḥ — sousto; ehi — prosím pojď; itaḥ — sem; sādhu — řádnĕ; bhujyatām — se najez.

Překlad

Pasáčci řekli Pánu Kṛṣṇovi: Tak rychle ses vrátil! Bez Tebe jsme nesnĕdli ani sousto. Pojď prosím sem a v klidu se najez.

Význam

Slovy sv-āgataṁ te 'ti-raṁhasā pasáčkové pochválili Pána Kṛṣṇu, že přivedl telata zpátky z lesa tak rychle. Nyní Ho Jeho milovaní přátelé pobízejí, aby se v klidu posadil a najedl se k plné spokojenosti. V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda uvádí, že pasáčci mĕli velkou radost a tĕšili se, až budou se svým drahým přítelem Kṛṣṇou jíst.