Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.38

Verš

jānanta eva jānantu
kiṁ bahūktyā na me prabho
manaso vapuṣo vāco
vaibhavaṁ tava go-caraḥ

Synonyma

jānantaḥ — ti, kdo si o sobĕ myslí, že jsou si vĕdomi Tvé nekonečné moci; eva — určitĕ; jānantu — nechť si to myslí; kim — jaký to má smysl; bahu-uktyā — mnoha slovy; na — ne; me — mé; prabho — ó Pane; manasaḥ — mysli; vapuṣaḥ — tĕla; vācaḥ — slov; vaibhavam — majestát; tava — Tvůj; go-caraḥ — v dosahu.

Překlad

Jsou lidé, kteří říkají: „Já vím o Kṛṣṇovi vše.“ Ať si to tedy myslí, ale co se mne týče, nechci to příliš rozvádĕt. Ó můj Pane, řeknu pouze toto: Veškerý Tvůj majestát je mimo dosah mé mysli, tĕla a slov.

Význam

Tento překlad je citován z Prabhupādovy Caitanya-caritāmṛty, Madhya-līly, dvacáté první kapitoly, sloky 27.