Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.30

Verš

tad astu me nātha sa bhūri-bhāgo
bhave ’tra vānyatra tu vā tiraścām
yenāham eko ’pi bhavaj-janānāṁ
bhūtvā niṣeve tava pāda-pallavam

Synonyma

tat — proto; astu — kéž se stane; me — můj; nātha — ó Pane; saḥ — to; bhūri-bhāgaḥ — nejvĕtší štĕstí; bhave — ve zrození; atra — tomto; — nebo; anyatra — v nĕjakém jiném zrození; tu — jistĕ; — nebo; tiraścām — mezi zvířaty; yena — kterým; aham — já; ekaḥ — jedním; api — dokonce; bhavat — ze Tvých; janānām — oddaných; bhūtvā — stávající se; niṣeve — mohu se plnĕ vĕnovat službĕ; tava — Tvým; pāda-pallavam — lotosovým nohám.

Překlad

Můj milý Pane, modlím se proto, abych mĕl to štĕstí, ať v tomto životĕ jako Pán Brahmā, nebo v nĕjakém jiném životĕ, ať se narodím kdekoliv, abych mohl být počítán za jednoho ze Tvých oddaných. Modlím se, abych se všude, kde budu, dokonce i mezi zvířaty, mohl vĕnovat oddané službĕ Tvým lotosovým nohám.