Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.58

Verš

iti nandādayo gopāḥ
kṛṣṇa-rāma-kathāṁ mudā
kurvanto ramamāṇāś ca
nāvindan bhava-vedanām

Synonyma

iti — takto; nanda-ādayaḥ — všichni pastevci v čele s Nandou Mahārājem; gopāḥ — pastevci krav; kṛṣṇa-rāma-kathām — vyprávění o událostech spojených s Bhagavānem Kṛṣṇou a Rāmou; mudā — s velkou transcendentální radostí; kurvantaḥ — činící to; ramamāṇāḥ ca — těšili se ze života a zvětšovali svou lásku ke Kṛṣṇovi; na — ne; avindan — vnímali; bhava-vedanām — strasti hmotné existence.

Překlad

Takto se všichni pastevci v čele s Nandou Mahārājem těšili z vyprávění o zábavách Kṛṣṇy a Balarāmy. Zažívali velkou transcendentální radost a ani nevnímali hmotné strasti.

Význam

Zde je řečeno, jaký je výsledek studia či rozebírání Kṛṣṇových zábav, které se objevují ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣanāt (Bhāg. 1.1.2). Nanda Mahārāja a Yaśodā ve Vṛndāvanu vypadali jako obyčejní lidé tohoto hmotného světa, ale nikdy necítili zdejší strasti, přestože se občas ocitali v nebezpečných situacích vytvářených démony. Toto je praktický příklad. Když budeme jednat po vzoru Nandy Mahārāje a gopů, můžeme být všichni šťastní jednoduše díky tomu, že budeme rozmlouvat o Kṛṣṇových činnostech.

anarthopaśamaṁ sākṣād
bhakti-yogam adhokṣaje
lokasyājānato vidvāṁś
cakre sātvata-saṁhitām

Vyāsadeva sepsal tuto knihu, aby mohl každý prostým rozmlouváním o bhāgavata-kathā poznat své transcendentální postavení. Dokonce i dnes se může kdokoliv a kdekoliv řídit Śrīmad-Bhāgavatamem, a tak být šťastný a nedotčený hmotnými strastmi. Nejsou k tomu zapotřebí různé druhy askeze, které je v tomto věku velice těžké provádět. Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil: sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. Prostřednictvím našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snažíme šířit Śrīmad-Bhāgavatam, aby se každý v kterékoliv části světa mohl rozmlouváním a nasloucháním o Kṛṣṇových činnostech pohroužit do vědomí Kṛṣṇy a zbavit všech hmotných těžkostí.