Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.59

Verš

evaṁ vihāraiḥ kaumāraiḥ
kaumāraṁ jahatur vraje
nilāyanaiḥ setu-bandhair
markaṭotplavanādibhiḥ

Synonyma

evam — tak; vihāraiḥ — různými zábavami; kaumāraiḥ — dětskými; kaumāram — dobu dětství; jahatuḥ — (Kṛṣṇa a Balarāma) trávili; vraje — ve Vrajabhūmi; nilāyanaiḥ — hrou na schovávanou; setu-bandhaiḥ — stavěním pomyslných mostů přes moře; markaṭa — jako opice; utplavana-ādibhiḥ — skákáním z místa na místo a tak podobně.

Překlad

Tak trávili Kṛṣṇa a Balarāma dobu svého dětství ve Vrajabhūmi různými dětskými hrami-hráli si na schovávanou, stavěli pomyslné mosty přes moře nebo skákali sem a tam jako opice.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Kṛṣṇovy dětské zábavy”.