Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.68

Verš

ātmānam iha sañjātaṁ
jānan prāg viṣṇunā hatam
mahāsuraṁ kālanemiṁ
yadubhiḥ sa vyarudhyata

Synonyma

ātmānam — osobně; iha — na tomto světě; sañjātam — znovu narozený; jānan — dobře vědoucí; prāk — dříve, před tímto zrozením; viṣṇunā — Pánem Viṣṇuem; hatam — byl usmrcen; mahā-asuram — velký démon; kālanemim — jménem Kālanemi; yadubhiḥ — vůči členům Yaduovské dynastie; saḥ — on (Kaṁsa); vyarudhyata — jednal nepřátelsky.

Překlad

Ve svém minulém životě byl Kaṁsa velkým démonem, který se jmenoval Kālanemi a jehož usmrtil Viṣṇu. Jakmile se to od Nārady dozvěděl, začal nenávidět každého, kdo byl spojen s Yaduovskou dynastií.

Význam

Ti, kdo jsou démony, nepřáteli Nejvyšší Osobnosti Božství, se nazývají asurové. Jak je uvedeno v Bhagavad-gītě, asurové se kvůli svému nepřátelství vůči Nejvyšší Osobnosti Božství rodí život za životem v asurských rodinách, a tak klesají do nejtemnějších pekelných oblastí.