Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.47

Verš

nirbandhaṁ tasya taṁ jñātvā
vicintyānakadundubhiḥ
prāptaṁ kālaṁ prativyoḍhum
idaṁ tatrānvapadyata

Synonyma

nirbandham — odhodlání něco udělat; tasya — jeho (Kaṁsy); tam — to (odhodlání); jñātvā — když poznal; vicintya — hluboce přemýšlející; ānakadundubhiḥ — Vasudeva; prāptam — když nastalo; kālam — bezprostřední nebezpečí smrti; prativyoḍhum — aby mu zabránil v tomto jednání; idam — toto; tatra — poté; anvapadyata — přemýšlel o jiných způsobech.

Překlad

Když Vasudeva viděl, že Kaṁsa je odhodlaný svou sestru Devakī zabít, hluboce se zamyslel. Uvědomoval so hrozící smrtelné nebezpečí, a proto přemýšlel o jiném plánu, jak by mohl Kaṁsu zadržet.

Význam

Vasudeva si byl vědom bezprostředního nebezpečí smrti hrozícího jeho ženě Devakī, ale byl přesvědčen o tom, že mu je osud příznivě nakloněn, neboť při jeho narození hráli polobozi na bubny a kotle. Proto se pokusil zachránit Devakī ještě jiným způsobem.