Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.48

Verš

tato yudhiṣṭhiro gatvā
saha-kṛṣṇo gajāhvayam
pitaraṁ sāntvayām āsa
gāndhārīṁ ca tapasvinīm

Synonyma

tataḥ — poté; yudhiṣṭhiraḥ — Mahārāja Yudhiṣṭhira; gatvā — šel tam; saha — s; kṛṣṇaḥ — Pán; gajāhvayam — do hlavního města jménem Gajāhvaya Hastināpur; pitaram — svého strýce (Dhṛtarāṣṭru); sāntvayām āsa — utěšil; gāndhārīm — ženu Dhṛtarāṣṭry; ca — a; tapasvinīm — asketická žena.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira se poté ihned v doprovodu Pána Śrī Kṛṣṇy odebral do svého hlavního města Hastināpuru, kde utěšil svého strýce a asketicky žijící tetu Gāndhārī.

Význam

Dhṛtarāṣṭra a Gāndhārī, otec a matka Duryodhany a jeho bratrů, byli starším strýcem a tetou Mahārāje Yudhiṣṭhira. Po bitvě na Kurukṣetře byl slavný pár, který ztratil všechny syny a vnuky, v péči Mahārāje Yudhiṣṭhira. Staří manželé trávili své dny ve veliké bolesti nad těžkou životní ztrátou a žili prakticky životem asketů. Zpráva o smrti Bhīṣmadeva, který byl Dhṛtarāṣṭrovým strýcem, byla pro krále s královnou další velkou ránou a potřebovali od Mahārāje Yudhiṣṭhira útěchu. Mahārāja Yudhiṣṭhira si byl vědom svojí povinnosti, a pospíchal proto ihned s Pánem Kṛṣṇou za nimi. Oba potom uklidnili truchlícího Dhṛtarāṣṭru vlídnými slovy.

Gāndhārī, přestože žila životem věrné manželky a přívětivé matky, byla mocným asketou. Kvůli slepotě svého manžela si i ona dobrovolně zakryla oči. Povinností manželky je následovat manžela za každé situace, a Gāndhārī byla tak věrná svému manželovi, že ho následovala dokonce v jeho trvalé slepotě. Svým jednáním tedy byla velkým asketou. Kromě toho šok, který utrpěla ze smrti všech svých synů a vnuků byl příliš tvrdý než aby ho žena mohla snést, ale ona ho právě jako asketa nesla statečně. Charakter Gāndhārī, byť to byla žena, není o nic menší, než charakter Bhīṣmadeva. Oba jsou velkými postavami Mahābhāraty.