Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.23

Verš

bhaktyāveśya mano yasmin
vācā yan-nāma kīrtayan
tyajan kalevaraṁ yogī
mucyate kāma-karmabhiḥ

Synonyma

bhaktyā — s oddanou pozorností; āveśya — medituje; manaḥ — mysl; yasmin — v jehož; vācā — slovy; yat — Kṛṣṇa; nāma — svaté jméno; kīrtayan — opěvováním; tyajan — opouštějící; kalevaram — toto hmotné tělo; yogī — oddaný; mucyate — získává úlevu; kāma-karmabhiḥ — od plodonosných činů.

Překlad

Osobnost Božství, zjevující se v mysli oddaného díky jeho pozorné oddanosti, meditaci a zpívání svatého jména, ho osvobodí z pout plodonosných činností v okamžiku, kdy opouští své hmotné tělo.

Význam

Yoga znamená soustředění mysli, která je odtažená ode všech ostatních činností. Takové soustředění je skutečné samādhi — stoprocentní zaměstnání se ve službě Pánu. A ten, kdo se tímto způsobem soustředí, se nazývá yogī. Takový yogī jakožto oddaný Pána se zaměstnává ve službě Pánu dvacet čtyři hodiny denně, a veškerou svoji pozornost soustřeďuje na Pána, o kterém neustále medituje prostřednictvím devíti způsobů oddané služby, což je naslouchání, opěvování, vzpomínání, uctívání, pronášení modliteb, jednání jako dobrovolný služebník, vykonávání pokynů, navázání přátelského vztahu či obětování veškerého osobního vlastnictví službě Pánu. Touto jógovou praxí neboli spojením ve službě Pánu oddaný upoutá pozornost Pána Samotného, což vysvětluje v Bhagavad-gītě v souvislosti s dokonalým stavem samādhi. Pán prohlašuje takové vzácné duše za nejlepší z yogīnů. Takový dokonalý yogī dokáže Boží milostí soustředit svou mysl na Pána s plným vědomím, a když před opuštěním svého těla opakovaně pronáší Jeho jméno, vnitřní energie Pána ho okamžitě přemístí na jednu z věčných planet, kde není ani stopy po hmotném životě a jeho příznacích. V hmotném světě podléhá každá živá bytost život za životem trojímu utrpení podle své plodonosné práce. Hmotný život je pouze výsledkem hmotných tužeb. Oddaná služba Pánu nezabíjí přirozené touhy živé bytosti, ale uplatňuje je patřičným způsobem v oddané službě. To kvalifikuje touhu k přemístění do duchovního nebe. Generál Bhīṣmadeva hovoří zvláště o druhu yogy zvaném bhakti-yoga. On sám měl to štěstí, že před opuštěním hmotného těla měl Pána přímo před sebou. V následujících verších si proto přeje, aby Pán zůstal před jeho zraky.