Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.4

Verš

sāntvayām āsa munibhir
hata-bandhūñ śucārpitān
bhūteṣu kālasya gatiṁ
darśayan na pratikriyām

Synonyma

sāntvayām āsa — uklidňoval; munibhiḥ — s mudrci, kteří tam byli přítomní; hata-bandhūn — ti, kteří ztratili své přátele a příbuzné; śucārpitān — všichni zasažení a dojatí; bhūteṣu — živým bytostem; kālasya — svrchovaného zákona Všemocného; gatim — reakce; darśayan — ukázané; na — žádné; pratikriyām — léčebné prostředky.

Překlad

Pán Śrī Kṛṣṇa a mudrci začali uklidňovat všechny truchlící a otřesené připomínáním neúprosných zákonů Všemocného a jejich reakcí na živé bytosti.

Význam

Žádná živá bytost nemůže změnit neúprosné zákony přírody, které řídí Nejvyšší Osobnost Božství. Živé bytosti jsou věčně v područí všemocného Pána. Pán dává všechny zákony a nařízení, a tyto zákony se obecně nazývají dharma neboli náboženství. Nikdo nemůže stvořit nějaká náboženská pravidla. Pravé náboženství znamená podřídit se příkazům Pána. Pánovy příkazy jsou jasně vyřčené v Bhagavad-gītě. Každý má následovat pouze Jeho a Jeho příkazy, a pak bude šťastný, hmotně i duchovně. Dokud jsme v hmotném světě, je naší povinností plnit příkazy Pána, a jsme-li milostí Pána ze spárů hmotného světa osvobozeni, pak můžeme také vykonávat transcendentální láskyplnou službu pro Pána. Ve hmotném stádiu nám chybí duchovní vize, a nevidíme proto ani sebe, ani Pána. Jakmile jsme však osvobozeni od hmotného cítění a dostaneme se do své původní duchovní podoby, vidíme sebe i Pána tváří v tvář. Mukti znamená opustit hmotné pojetí života a znovu se dostat do svého původního postavení. Lidský život je zvláště určen k tomu, abychom se kvalifikovali pro duchovní svobodu. Naneštěstí pod vlivem iluzorní hmotné energie přijímáme tento záblesk života, který trvá jen několik let, za svoji stálou existenci, a jsme omámeni iluzí, že vlastníme tzv. vlast, domov, půdu, děti, ženu, společnost, majetek atd., což jsou všechno falešné výtvory māyi (iluze). A podle příkazů māyi mezi sebou bojujeme, abychom toto své nepravé vlastnictví bránili. Rozvíjením duchovního poznání můžeme realizovat, že se všemi těmito hmotnými věcmi nemáme nic společného. Pak budeme okamžitě od hmotné připoutanosti osvobozeni. Tyto obavy hmotného bytí se ihned rozptýlí ve společnosti oddaných Pána, kteří mohou do hloubi zmateného srdce přinést transcendentální zvuk, a tak nás prakticky osvobodit ode všeho nářku a iluze. To je podstata utěšujících prostředků a pomoci těm, kteří jsou zasaženi reakcemi neúprosných hmotných zákonů, projevených v podobě zrození, smrti, stáří a nemoci, což jsou neřešitelné problémy hmotného bytí. Členové kuruovské rodiny takto postiženi válkou naříkali nad smrtí a Pán je uklidňoval na základě poznání.