Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.5

Verš

sādhayitvājāta-śatroḥ
svaṁ rājyaṁ kitavair hṛtam
ghātayitvāsato rājñaḥ
kaca-sparśa-kṣatāyuṣaḥ

Synonyma

sādhayitvā — po vykonání; ajāta-śatroḥ — toho, kdo nemá nepřítele; svam rājyam — vlastní království; kitavaiḥ — vychytralým (Duryodhanou a spol.); hṛtam — zmocnil se; ghātayitvā — zabitý; asataḥ — nečestný; rājñaḥ — královnin; kaca — chomáč vlasů; sparśa — hrubé zacházení; kṣata — snížil se; āyuṣaḥ — délka života.

Překlad

Vychytralý Duryodhana se se svou společností lstivě zmocnil království Yudhiṣṭhira, který neměl nepřátel. Milostí Pána bylo vše napraveno a nečestní králové, kteří se spojili s Duryodhanou, byli zabiti. Zahynuli i jiní, když se chovali hrubě k vlasům královny Draupadī.

Význam

Ve slavných dobách před začátkem věku Kali dostávali brāhmaṇové, krávy, ženy, děti a starci patřičnou ochranu.

1. Ochraňováním brāhmaṇů se zachovává instituce vareṇ a āśramů, nejvědečtější kultura, pomocí které lze dosáhnout duchovního života.

2. Ochrana krav zaručuje nejzázračnější druh potravy — mléko, které udržuje v činnosti jemnější mozkové tkáně potřebné k chápání vyšších cílů života.

3. Ochrana žen zachovává počestnost společnosti, která může stvořit dobrou generaci, přinášející mír, vyrovnanost a pokrok v životě.

4. Ochrana dětí dává lidské životní podobě tu nejlepší možnost — připravit se na cestu k osvobození z hmotného otroctví. Tato ochrana dětí začíná už dnem početí prostřednictvím očistného procesu garbhādhāna-saṁskāra, což je počátek čistého života.

5. Staří lidé, kterým se dostává patřičné ochrany, mají možnost připravit se na lepší život po smrti.

Celý tento systém se zakládá na principech vedoucích k opravdové lidskosti, která je opakem civilizace naleštěných psů a koček. Zabít některou z výše uvedených nevinných bytostí je zcela zakázáno, neboť už jen urazit je znamená zkracovat si život. Ve věku Kali je tato ochrana velmi nedostatečná, a proto se délka života současné generace zkracuje. V Bhagavad-gītě je řečeno, že když není žena náležitě ochraňována a přestane být počestná, přinese to nechtěné děti, zvané varṇa-saṅkara. Urazit počestnou ženu znamená zkrátit délku svého života. Duḥśāsana, bratr Duryodhany, urazil Draupadī, což byla ideální počestná žena, a proto stihla tyto ničemy předčasná smrt. Takové jsou přísné zákony Pána, o kterých byla výše zmínka.