Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.50

Verš

nakulaḥ sahadevaś ca
yuyudhāno dhanañjayaḥ
bhagavān devakī-putro
ye cānye yāś ca yoṣitaḥ

Synonyma

nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — a; yuyudhānaḥ — Sātyaki; dhanañjayaḥ — Arjuna; bhagavān — Osobnost Božství; devakī-putraḥ — syn Devakī, Pán Śrī Kṛṣṇa; ye — ti; ca — a; anye — jiní; yāḥ — ti; ca — a; yoṣitaḥ — ženy.

Překlad

Nakula a Sahadeva (mladší bratři krále), a také Sātyaki, Arjuna, Osobnost Božství Pán Śrī Kṛṣṇa, syn Devakī, vznešené ženy i ostatní s králem jednomyslně souhlasili.