Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.3

Verš

tasmin sva āśrame vyāso
badarī-ṣaṇḍa-maṇḍite
āsīno ’pa upaspṛśya
praṇidadhyau manaḥ svayam

Synonyma

tasmin — v tom (āśramu); sve — vlastní; āśrame — v chatrči; vyāsaḥ — Vyāsadeva; badarī — bobule; ṣaṇḍa — stromy; maṇḍite — obklopeno; āsīnaḥ — sedící; apaḥ upaspṛśya — dotyk vody; praṇidadhyau — soustředil; manaḥ — mysl; svayam — sám.

Překlad

Po očištění dotykem vody usedl Śrīla Vyāsadeva na tomto místě ve svém āśramu, obklopeném stromy s bobulovitými plody, aby meditoval.

Význam

Podle pokynů svého duchovního mistra, Śrīly Nārady Muniho, soustředil Vyāsadeva na tom transcendentálním místě svoji mysl na meditaci.