Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.4.23

Verš

ta eta ṛṣayo vedaṁ
svaṁ svaṁ vyasyann anekadhā
śiṣyaiḥ praśiṣyais tac-chiṣyair
vedās te śākhino ’bhavan

Synonyma

te — oni; ete — všichni; ṛṣayaḥ — vzdělaní učenci; vedam — jednotlivé Vedy; svam svam — ve svých přidělených oborech; vyasyan — vykonávali; anekadhā — mnoho; śiṣyaiḥ — učedníci; praśiṣyaiḥ — učedníci učedníků; tat-śiṣyaiḥ — učedníci učedníků učedníků; vedāḥ te — následovníci jednotlivých Ved; śākhinaḥ — různá odvětví; abhavan — takto se stali.

Překlad

Všichni tito vzdělaní učenci pak předali Vedy, které jim byly svěřeny, mnoha svým učedníkům, a zároveň i jejich učedníkům a učedníkům jejich učedníků. Takto vznikly příslušné školy následovníků Ved.

Význam

Vedy jsou původním zdrojem poznání. Neexistuje žádné poznání, ať hmotné či transcendentální, které by nepatřilo k původnímu textu Ved. Vedy se pouze vyvíjejí do různých odvětví. Původně je podali velicí, významní a vzdělaní profesoři. Védské poznání, které bylo rozdělené na různá odvětví s různými posloupnostmi učedníků, se tak vlastně šíří po celém světě. Nikdo tedy nemůže prohlašovat, že vlastní nějaké nezávislé poznání, které je mimo dosah Ved.