Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.21

Dévanágarí

ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ १.३.२१ ॥

Verš

tataḥ saptadaśe jātaḥ
satyavatyāṁ parāśarāt
cakre veda-taroḥ śākhā
dṛṣṭvā puṁso ’lpa-medhasaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; saptadaśe — v sedmnácté inkarnaci; jātaḥ — zjevil se; satyavatyām — v lůně Satyavatī; parāśarāt — Parāśarou Munim; cakre — připravil; veda-taroḥ — stromu přání Ved; śākhāḥ — větve; dṛṣṭvā — když viděl; puṁsaḥ — lidstvo; alpa-medhasaḥ — méně inteligentní.

Překlad

Poté se jako sedmnáctá inkarnace Boha zjevil v lůně Satyavatī prostřednictvím Parāśary Muniho Śrīla Vyāsadeva, který když viděl, že lidstvo pozbylo inteligence, rozdělil Vedu do několika částí a odvětví.

Význam

Původně byla Veda jedna. Śrīla Vyāsadeva však tuto prvotní Vedu rozdělil do čtyř — Sāma Veda, Yajur Veda, Ṛg Veda a Atharva Veda. Dále k těmto Vedám sepsal různé vysvětlující doplňky, což jsou především Purāṇy a Mahābhārata. Složitá názvosloví a náročnost tématu Ved působí obyčejnému člověku nesmírné obtíže. Vedám mohou porozumět jen vysoce vzdělaní a seberealizovaní brāhmaṇové, ale věk Kali, naše současné období, je bohužel plné nevzdělanců. I takzvaní brāhmaṇové, jejichž otec byl brāhmaṇou, jsou dnes většinou na úrovni śūdrů a žen. Dvojzrozenci, jako jsou brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové, mají povinnost podrobit se očistám zvaným saṁskāry. Dnešní doba je však natolik nepříznivá, že tzv. brāhmaṇové a příslušníci tzv. lepších rodin tuto kulturu zcela postrádají. Jejich postavení se spíše dá charakterizovat slovy dvija-bandhu, což znamená, že to jsou jen přátelé či příbuzní opravdových dvijů, tedy dvojzrozenců. Povahově nejsou o nic lepší než śūdrové a ženy. Právě proto Śrīla Vyāsadeva rozdělil Vedy do různých odvětví a částí, aby tomuto učení mohli porozumět i ti méně inteligentní a méně vzdělaní dvija-bandhuové, śūdrové a ženy.