Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.38

Verš

yac chrotavyam atho japyaṁ
yat kartavyaṁ nṛbhiḥ prabho
smartavyaṁ bhajanīyaṁ vā
brūhi yad vā viparyayam

Synonyma

yat — cokoliv; śrotavyam — hodné vyslechnutí; atho — toho; japyam — přednesené; yat — co také; kartavyam — vykonávané; nṛbhiḥ — všemi obyčejnými lidmi; prabho — ó mistře; smartavyam — to, nač je vzpomínáno; bhajanīyam — uctíváníhodné; — nebo; brūhi — prosím vysvětli; yad — co může být; viparyayam — proti zásadám.

Překlad

Prosím prozraď mi, čemu má člověk naslouchat, o čem zpívat, na co vzpomínat a koho uctívat a také co dělat nemá. To vše mi, prosím, vysvětli.